BØENSÆTRE

Et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold er Bøensætre i Aremark kommune. En husmannsplass der samspillet mellom natur, dyr og mennesker settes i fokus.

 

Hedda og Egil er nå de nye eierne av Bøensætre. Fokus og intensjoner er en levende husmannsplass hvor samspill mellom natur, dyr og mennesker settes i fokus. De er begge opptatt av økologi og det å drifte Bøensætre etter økologiske prinsipper, for å ta mest mulig vare på mangfoldet på en skånsom måte. Målet er å bli mest mulig selvbergende og kunne leve av det husmannsplassen gir. En permakulturhage er under oppbygging og målet er at den skal gi 

gi et enda større mangfold.

 

Bøensætre framstår i dag som en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetning i et restaurert kulturlandskap slik det framstod rundt århundreskiftet. Her speiles slitet for det daglige brød i de mange steinrøysene, små teigene og jordlappene med dårlig drenering. På Bøensætre kan du komme og oppleve datidens arbeidsoppgaver.

 

Hver eneste dag på Bøensætre byr på nye opplevelser og iakttakelser. Detaljrikdommen er imponerende stor. Gården er åpen for både 

dagsbesøk og overnatting i sommerhalvåret, eller du kan melde deg på et av våre kommende kurs.

 

Det er ingen åpen kafe på Bøensætre, men i sommerhalvåret blir det satt ut vaffelrøre, saft, kaffe og te i infobua som ligger på tunet. Der er det selvbetjening og du legger igjen penger for det du har spist og drukket. Ellers skjer all bespisning, kurs og annet opplegg på Bøensætre kun på bestilling. Minimum antall til bespisning 10 stk.

 

Vi minner om bomavgift ved avkjørsel fra riksvei 21, kr 50,- pr bil.

Bøensætre, 1798 Aremark

  • Black Facebook Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Åpningstider i butikken på Ørje:
Torsdag: 13.00 - 17.00
Fredag: 13.00 - 17.00
Lørdag: 12.00 - 15.00

Her finner du butikken vår: 

Matfatet finner du rett ved slusene i Ørje - midt i Haldenkanalen i Østfold. Sentralt plassert på bryggekanten, nærmere bestemt i Engebret Sootsvei, ligger det lille utsalgsstedet vårt. 

Tlf. 975 00 512

post@matfatetorje.no

© Matfatet Ørje AS