MELLOM FANGE 

Mellom Fange Gård eies og drives av Unn Stokkan Sandtorp og Nils Håkon Sandtorp og deres 5 barn. Gården ble lagt om til økologisk drift i 2009.

Hovedproduksjonen på gården består av korn, gras, 150 vinterforede søyer og 45 ammekuer med full frem-fôring av kalver. I tillegg har de brune høner i et mobilt hønehus, som flyttes rundt på enga. Sauene er av rasen Norsk Hvit og Norsk Pelssau. Storfedyra er i hovedsak Hereford. På gården er det en liten besetning av Dexter (minikyr). De har godt marmorert kjøtt. 

Ved å ha et variert husdyrhold, har de på Mellom Fange gode muligheter for å utnytte alle gårdens ressurser. Husdyrproduksjonen er lagt opp slik at alle dyrene blir sendt på beite om sommeren. Dyrene er på forskjellige beiter rundt om i Aremark. Gården benytter mange husmannsplasser med dyrka mark, som ikke lengre egner seg for dagens landbruksmaskiner. I tillegg benyttes dyra til å holde oppe kulturlandskapet ned mot Haldenvassdraget.

Gården tar igjen både skinn og kjøtt fra våre egne dyr, som de selger direkte til de som ønsker lokalt og økologisk produserte produkter.

Mellom Fange, 1798 Aremark

  • Black Facebook Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Åpningstider i butikken på Ørje:
Torsdag: 13.00 - 17.00
Fredag: 13.00 - 17.00
Lørdag: 12.00 - 15.00

Her finner du butikken vår: 

Matfatet finner du rett ved slusene i Ørje - midt i Haldenkanalen i Østfold. Sentralt plassert på bryggekanten, nærmere bestemt i Engebret Sootsvei, ligger det lille utsalgsstedet vårt. 

Tlf. 975 00 512

post@matfatetorje.no

© Matfatet Ørje AS