top of page

TARALDRUD GÅRDSBRYGGERI

Taraldrud Gårdsbryggeri er et lite bryggeri med tilhold i Rødenes i Østfold. Gjennom tidene har møllemestere, smeder og møbelsnekkere vært med å prege gårdens historie. Håndverk er igjen satt på dagsordenen, når vi nå brygger ekte håndverksøl, gjerne med lokale råvarer.

 

Taraldrud Gårdsbryggeri hadde behov for en enkel, men informativ nettside. Camilla har laget en nettside som på en enkel måte forteller om de ulike produktene, og de ulike tilbudene som finnes i tilknytning til bryggeriet. Bildene på nettsiden er tatt av Tony Rymann, og Dalsgren Design har laget produktbildene. Camilla har selv tatt forsidebildet. 

Nettside

"Taraldrud Gårdsbryggeri"

Nettside og konseptutvikling: Camilla Nordmo

Bilder: Tony Rymann,  Dalsgren Design og Camilla Nordmo
Logo: Dalsgren

Produktdesign

Konseptutvikling, tekster og historiefortelling: Camilla Nordmo

Design: Dalsgren Design

bottom of page